[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA
  negocjacje bez ogłoszenia

  2008-10-24Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie: Ochrona obiektów i mienia UP w Lublinie-nr sprawy AZP/NBO/1/2008