Menu

Biuro Wymiany Akademickiej

« wstecz

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej zajmują się prowadzeniem całokształtu działań związanych z uczestnictwem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w programach mobilnościowych: Erasmus+, NAWA, wymiany bilateralnej oraz innych programach międzynarodowych, zapewniających prawidłową realizację zadań związanych z międzynarodową współpracą/ działalnością Uniwersytetu.

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej zajmują się również prowadzeniem spraw związanych z obsługą zagranicznych wyjazdów pracowników i doktorantów Uczelni, zapewniających prawidłową realizację zadań w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, szkoleniowej i konferencyjnej.

W ramach programu Erasmus+ Biuro Wymiany Akademickiej koordynuje m.in.:

 

  • wyjazdy studentów UP w Lublinie na część studiów do krajów programu
  • wyjazdy studentów UP w Lublinie w Lublinie na praktyki oraz staże absolwenckie do krajów programu
  • przyjazdy studentów zagranicznych na część studiów do UP w Lublinie z krajów programu oraz krajów partnerskich (spoza UE)
  • przyjazdy studentów zagranicznych na praktyki oraz staże absolwenckie do UP w Lublinie z krajów programu
  • wyjazdy pracowników  UP w Lublinie w celach szkoleniowych
  • przyjazdy pracowników uczelni zagranicznych w celach szkoleniowych  
  • wyjazdy nauczycieli akademickich UP w Lublinie w celach dydaktycznych
  • przyjazdy nauczycieli akademickich z uczelni zagranicznych w celach dydaktycznych