[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 

 

15.04.2021

Międzynarodowe Sympozjum SKN oraz Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

ilustracja Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolskia Konferencja Doktorantów organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie pod hasłem "Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt" się online 1odbędą 5 kwietnia 2021 r.                      

więcej »

01.06.2021

Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa - Rola inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska w rozwoju rolnictwa zrównoważonego

ilustracjaOgólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa Pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie „Rola inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska w rozwoju rolnictwa zrównoważonego” organizowana w czerwcu 2021 roku w Lublinie z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

więcej »

07.06.2021

VII Konferencja Naukowo-Techniczna Nowe Kierunki Badań w Inżynierii Środowiska, Energetyce, Geodezji i Leśnictwie

ilustracjaVII Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Nowe Kierunki Badań w Inżynierii Środowiska, Energetyce, Geodezji i Leśnictwie, Lublin-Zwierzyniec, 7-9 czerwca 2021 r.            

więcej »

30.06.2021

2nd International Scientific Conference On Ecological and Environmental Engineering

ilustracja 2nd International Scientific Conference On Ecological and Environmental Engineering will take place in Wrocław on 30 June - 2 July 2021.

więcej »

06.09.2021

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Parazytozy Zwierząt - aktualne zagrożenia - nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne

ilustracjaII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Parazytozy Zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne, Ciechanowiec 6-9 września 2021 r.

więcej »

22.09.2021

International Scientific Conference “BIOPROTECTION – GLOBAL PLANT HEALTH AND PRODUCT SAFETY

ilustracjaThe Conference “BIOPROTECTION – GLOBAL PLANT HEALTH AND PRODUCT SAFETY” is a signature event that will bring a diverse scientific experience, provide the opportunity to create new connections and partnerships and offer an unique insight into the latest research and innovations in agriculture, to further strengthen the development of agriculture.

więcej »


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

14.10.2020

VI Konferencja Naukowo-Techniczna Nowe Kierunki Badań w Inżynierii Środowiska, Energetyce, Geodezji i Gospodarce Przestrzennej

ilustracjaVI Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Nowe Kierunki Badań w Inżynierii Środowiska, Energetyce, Geodezji i Gospodarce Przestrzennej odbędzie się w trybie online w dniach 14-15 października 2020 r.

więcej »

23.09.2020

V Konferencja Naukowo-Techniczna: Innowacje w Geodezji i Kartografii, Gospodarce Nieruchomościami oraz Ochronie Wód Powierzchniowych

ilustracja V Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Innowacje w Geodezji i Kartografii, Gospodarce Nieruchomościami oraz Ochronie Wód Powierzchniowych, połączoną z obchodami Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Karola Nogi odbędzie się w dniach 23-25 września 2020 r. w Wieliczce  

więcej »

17.09.2019

The 9 International Scientific-Technical Conference

ilustracja On behalf of the Organizing Committee of the 9th Scientific-Technical Conference “Environmental Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics – Modern Technologies and Development Perspectives” we would like to invite you to Lublin – an academic city with 11 scientific institutions with students from all over the world.

więcej »

12.06.2019

75-lecie Wydziału Agrobioinżynierii

ilustracja Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nauka dla zrównoważonego rozwoju i biogospodarki” połączona z Jubileuszem 75-lecia Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Oficjalne obchody zaplanowano od 12 do 13 czerwca 2019 roku.

więcej »

06.06.2019

Konferencja naukowa „Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności funkcjonalnej”

ilustracja Program Konferencji związany jest z projektem „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju” finansowanym przez NCBiR ze środków Programu BIOSTARTEG i realizowanym m.in. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.                                                                                                                   

więcej »

05.06.2019

IV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych”

ilustracja Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV konferencji naukowo-technicznej pt. „Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych”, która odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2019 r. w Janowie Lubelskim nad Zalewem Janowskim. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, a także inżynierii wodnej, realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce.

więcej »

31.05.2019

Konferencja: "Zatrucia pokarmowe stałym zagrożeniem zdrowia publicznego"

ilustracjaKonferencja organizowana przez Sekcję Higieny Żywności i  Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego PTNW i Katedrę Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia Wydziału  Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie w dn. 31 maja 2019 r. 

więcej »

22.05.2019

Konferencja Międzynarodowa „Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze”

ilustracjaCelem konferencji jest wymiana wyników badań pomiędzy naukowcami z Polski i z zagranicy oraz prezentacja rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią z uwzględnieniem czynników przyrodniczych. W konferencji wezmą udział przedstawiciele nauki i biznesu z Polski oraz zagranicy.                             

więcej »

22.05.2019

V Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowe Kierunki Badań w Inżynierii Środowiska, Energetyce Geodezjii i Gospodarce Przestrzennej"

ilustracja POD HONOROWYM PATRONATEM JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka,  JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady

więcej »

22.05.2019

V Konferencja Naukowo-Techniczna

ilustracjaOrganizatorzy zapraszają do zapoznania się z informacjami dotyczącymi konferencji.                                                             

więcej »

16.05.2019

Święto Uniwersytetu

ilustracja Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie serdecznie zaprasza na Święto Uniwersytetu uroczystość odbędzie się 16 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Centrum Kongresowym przy ul. Akademickiej 15.       To już trzecia edycja Święta, w trakcie którego Uczelnia pragnie podkreślić integralność środowiska akademickiego naszego Uniwersytetu ze społecznością lokalną oraz promować uniwersalne wartości nauki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

więcej »

15.11.2018

I Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy jakości, zarządzania i marketingu w agrobiznesie”

ilustracja Organizatorzy Konferencji: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Zarządzania i Marketingu, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu Instytut Nauk Ekonomicznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Szymona Szymonowica w Zamościu

więcej »

17.10.2018

Konferencja: Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz geodezji i gospodarce przestrzennej

ilustracjaOrganizatorzy zapraszają studentów, doktorantów i pracowników naukowych naHonorowy Patronat JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk oraz JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady. 17-19 października 2018 r. Lublin – Zwierzyniec

więcej »

02.10.2018

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

ilustracja Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zapraszają na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019 w dniu 2 października 2018 r. o godz. 11.00 w Centrum Kongresowym UP w Lublinie ul. Akademicka 15.                                                                

więcej »