Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Aktualności

18.02.2021

 

Szanowni Państwo Nauczyciele Akademiccy oraz Studenci Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 18 J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia  dydaktyczne  na  naszym Wydziale (stacjonarne  i  niestacjonarne) w  semestrze  letnim  realizowane są  zdalnie z wykorzystaniem platformy EDUPORTAL lub Microsoft Teams. Prowadzący zajęcia są zobowiązani do poinformowania studentów o szczegółach przeprowadzenia zajęć. Zajęcia realizowane w formie zdalnej odbywają się zgodnie z rozkładami zajęć umieszczonymi na stronie internetowej Wydziału. 

 

Zajęcia o charakterze praktycznym, z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej, zajęcia projektowe oraz odbywające się w terenie, konieczne do osiągniecia zamierzonych efektów kształcenia, zostaną przeprowadzone w maju w formie tradycyjnej w obiektach uczelni, w pełnym reżimie sanitarnym. Szczegółowe rozkłady zajęć zostaną zamieszczone w drugiej połowie kwietnia na stronie wydziałowej.

 

Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak

 


« wstecz