BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Konferencje archiwalne

11.06.2015

 

wiadomość archiwalna:
 
I Konferencja dotycząca jakości kształcenia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt
11 czerwca 2015 r.,
Sala Kolegialna, budynek Rektoratu UP w Lublinie. 

 
Uczestnikami konferencji byli Dziekan Wydziału, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, przewodnicząca i członkowie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, przewodniczący i liderzy rad programowych oraz zewnętrzni interesariusze. W trakcie konferencji poruszono następujące zagadnienia:
 
1. Wprowadzenia i określenia szczegółowych kryteriów weryfikacji efektów kształcenia oraz uwzględnienia ich w opisach modułów;
 
2. Weryfikacji matryc pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty realizowane w ramach modułów na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale. Efektem dyskusji było podjęcie decyzji, że na niektórych kierunkach studiów niezbędne jest przeanalizowanie i wprowadzenie korekt w treściach kształcenia, opisach i efektach kształcenia poszczególnych modułów;
 
3. Wprowadzenia nowych wzorów opisów modułów realizowanych na poszczególnych kierunkach studiów na Wydziale;
 
4. Zwiększenia oferty miejsc, w których studenci Wydziału mogliby odbywać praktyki zawodowe oraz zasad ich realizacji, tak aby student mógł maksymalnie poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności praktyczne.
 
5. Interesariusze zewnętrzni wskazywali oczekiwania reprezentowanej przez siebie instytucji w odniesieniu do praktycznych umiejętności studentów. Interesariusze zewnętrzni kierunku zootechnika pozytywnie ocenili dotychczasową współpracę naszego Wydziału w tym zakresie.
 
6. Dyskusja dotyczyła również zagadnień pozyskiwania zgody na prowadzanie badań przez studentów w placówkach przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.
 
Na zakończenie konferencji Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, w imieniu wszystkich pracowników wydziału oraz studentów podziękowała wszystkim za obecność, owocną dyskusję i istotne sugestie dotyczące dalszej współpracy. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Prof. dr hab. Joanna Barłowska
 
 


« wstecz